Webinar para sa mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Mga Pangunahing Ideya at mga Benepisyo ng Hospice

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Mga Pangunahing Kaalaman at mga Benepisyo ng Hospice"

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Maite Hernandez

Maite Hernandez, RN

National Director ng Sales Training - VITAS Healthcare

Si Maite Hernandez, RN, ay may malawak na karanasan sa hospice care. Bilang isang nurse nang 25 taon, sumali siya sa VITAS noong 2000 bilang isang admissions nurse sa South Florida, at sa kinalaunan ay nakaroon siya ng mga tungkulin bilang team manager, tagapangasiwa ng pangangalaga ng pasyente, clinical care liaison at sales representative.

Kabilang sa kanyang mga karanasan ay klinikal na kaalaman, pagbibigay-kaalaman tungkol sa hospice at ang pagtataguyod ng hospice care sa mga pasilidad ng pangangalaga, sa mga ospital, at sa mga managed care na provider. Bilang national director ng sales training para sa VITAS, ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa hospice para ipaalam ang mga benepisyo nito sa mga pasyente, mga pamilya, mga tagapag-alaga, at mga healthcare providers.