Webinar para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Pagluluksa Habang Tayo ay Nagtatrabaho - Pagtatrabaho Habang Tayo ay Nagluluksa

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Pagluluksa Habang Tayo ay Nagtatrabaho - Pagtatrabaho Habang Tayo ay Nagluluksa"

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Robin Fiorelli, LCSW

Senior Director ng Bereavement at Volunteer Services, VITAS Healthcare

Robin Fiorelli

Si Robin Fiorelli, LCSW, ay ang senior director ng bereavement at volunteer services ng VITAS Healthcare. Si Robin ang bumubuo, nagsasakatuparan, at gumagawa alinsunod sa pamantayan ng mga serbisyo ng boluntaryo at mga serbisyo para sa mga nangulila ng VITAS. Siya rin ang nagsisilbi bilang tagapamagitan ng Global Partners in Care at ng 15 African hospice na mga partnership ng VITAS, at ang tagapamagitan sa VITAS Community Connection, isang non-profit na affiliate, at ng VITAS Healthcare. Bilang karagdagan pa, siya ay nagbibigay-suporta at kaalaman sa mga komite ng etika na programa ng VITAS. Mayroon siyang mahigit sa 25 taon na karanasan sa mga serbisyong panlipunan at suporta sa mga naulila.

Sumali si Robin sa VITAS noong 1993 bilang isang hospice na social worker sa San Diego. Na-promote siya sa posisyon na team manager, at pagkatapos nito ay naging psychosocial services consultant at bereavement manager. Na-promote si Robin sa kanyang kasalukuyang tungkulin noong 2003. Nakatanggap siya ng pambansang VITAS Award for Excellence in Management, ginawang kabilang sa VITAS' Leadership Council at nanalo ng Social Worker of the Year Award para sa San Diego chapter ng National Association of Social Workers.

"Lumaki na nang husto ang VITAS mula noong nagsimula ako dito noong nakaraang 26 taon na," sinabi niya. "Parati akong nabibigyan ng inspirasyon ng panghinaharap na estratehiya ng kumpanya at sinusuportahan ako sa lahat ng aking ginagawa. Naiintindihan ng VITAS na ang psychosocial na pananakit kapag malapit na ang katapusan ng buhay ay maaaring maging kasing-tunay at kasing-nakakapanghina na tulad rin ng pisikal na pananakit, at mayroong kaming kakayahan para matugunan ito."

Nakapagbigay ng pananalita si Robin sa buong bansa tungkol sa pangungulila at psychosocial na mga isyu. Siya ang may-akda ng marami sa mga nababasa sa VITAS.com na isinulat para sa nangungulilang mga kaibigan at pamilya, at sa kanyang buong karera ay nakapag-ambag siya ng kaalaman​​​​ sa mga nalathalang libro at artikulo tungkol sa pangungulila, pagkawala ng mahal sa buhay at sa epekto ng mga ito sa kalusugan.

Nakatanggap si Robin ng bachelor's degree sa psychology at ng master's degree sa social work mula sa University of California, Berkeley.