Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Pagluluksa Habang Tayo ay Nagtatrabaho - Pagtatrabaho Habang Tayo ay Nagluluksa

Hulyo 14, 2021

Mga FAQ Tungkol sa Mga Webinar sa VITAS

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Pagluluksa Habang Tayo ay Nagtatrabaho - Pagtatrabaho Habang Tayo ay Nagluluksa"

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Dr. Mary Busowski

Mary Busowski, MD, FACP

Senior Medical Director - Central Florida, VITAS Healthcare

Si Mary Busowski, MD, FACP, ay senior medical director ng Central Florida sa VITAS Healthcare. Simula nang sumali siya sa VITAS noong 2017, pinangangasiwaan ni Dr. Busowski ang medikal na pangangalaga at paggagamot ng mga pasyente ng VITAS sa kanilang mga tahanan, mga nursing home, at mga komunidad ng assisted living.

Bilang senior medical director na may mahigit sa 35 taon na karanasan sa pangangalaga ng kalusugan, kumukunsulta rin siya sa mga attending physician ng mga pasyente, binibigyang-gabay ang staff at nagsisilbi bilang isang resource sa iba pang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan sa Central Florida tungkol sa mga benepisyo ng hospice at ng palliative care para sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya.

Kabilang sa mga karanasan sa pangangalaga ng kalusugan ni Dr. Busowski ang neonatal at pediatric na intensive care nursing, internal medicine at infectious disease na practice at pagtuturo bilang isang doctor, at akademikong medikal na edukasyon. Nakamit niya ang associate's degree sa nursing mula sa Hahnemann Hospital School of Nursing noong 1982, ang bachelor's degree sa nursing mula sa Walsh College noong 1988, at ang medical degree mula sa University of South Carolina School of Medicine noong 2002. Nagsilbi siya bilang 2005 chief resident at 2010 na miyembro ng panimulang fellowship training na programa sa infectious disease sa Orlando Health, na kung saan mayroon din siyang pribadong practice at nagsilbi sa faculty ng internal medicine at infectious disease.