Isang grupo ng mga nakangiting nurse

Nursing Job Fair sa The Villages, FL

Hulyo 22, 2021

Tanghali - 6 p.m.

Tungkol sa Nursing Job Fair na ito

Nagha-hire ang VITAS Healthcare ng mga nurse (RN at LPN) at certified home health aide (HHA) upang maging bahagi ng aming hospice care team sa Lake at Sumter County, Florida.

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Mag-apply para sa isang nursing na trabaho ngayon:

Mga Kapaki-pakinabang na Resource sa Pag-apply