Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Dementia Malapit sa Katapusan ng Buhay

Hunyo 9, 2021

Mga FAQ Tungkol sa Mga Webinar sa VITAS

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Dementia Malapit sa Katapusan ng Buhay"

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Eric Shaban MD

Eric Shaban, MD

Regional Medical Director - Northeast, Mid-Atlantic at Midwest, VITAS Healthcare

Si Eric Shaban, MD ay Regional Medical Director para sa VITAS Healthcare. Nakikipagtulungan si Dr. Shaban sa mga klinikal na programa at sumusuporta sa paglaki ng mga programa ng VITAS sa Washington DC, Northern Virginia, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Wisconsin, at Ohio.

Bago sumali sa VITAS noong 2011, natapos ni Dr. Shaban ang isang fellowship sa Hospice and Palliative Medicine sa University of Rochester Medical Center sa Rochester, New York. Noong 2010, natanggap niya ang Michael R. Katz MD Award ng AtlantiCare Regional Medical Center.

Miyembro siya ng American Academy of Hospice and Palliative Medicine at siya ay board certified sa Internal Medicine at sa Hospice and Palliative Medicine.