Isang grupo ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na magkakasamang naka-pose para makuhanan ng litrato

Nursing Job Fair sa Miami-Dade, FL

Hunyo 26, 2021

9 am - 3 pm

Nursing Job Fair sa Miami, FL

Nagha-hire ang VITAS Healthcare ng mga registered nurse (RN), licensed practical nurse (LPN), at certified na home health aide (HHA) para sumali sa aming hospice care team sa Miami, Florida.

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Mag-apply para sa isang trabaho sa Miami-Dade:

Mag-register at pumili ng time slot kung gusto mong dumalo

Isasagawa nang personal ang job fair na ito sa Sabado, Hunyo 26, sa 11731 Mills Drive, Miami, FL.

Mga Kapaki-pakinabang na Resource sa Pag-apply