Isang lalaking nurse na may stethoscope at landscape na larawan ng San Diego sa likod

Nursing Job Fair sa San Diego

Mayo 13, 2021

Bakit Dapat Kang Magtrabaho sa VITAS

Tungkol sa Virtual na Job Fair na ito

Ang VITAS Healthcare ay may mga agarang opening sa San Diego, California, para sa mga mapag-arugang nurse (LVN, RN, ARN) para maging bahagi ng aming team sa pag-aalaga ng pasyente.

Dumalo sa aming nalalapit nang maganap na virtual na job fair, at posible kang ma-hire noon ding panahong iyon!

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Mga ilang posisyong mayroong hiring:

Isang miyembro ng team ng VITAS na naglalakad sa opisina

Mga Kapaki-pakinabang na Resource sa Pag-apply