Webinar para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Mga Advance na Directive at Advance na Care Planning

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Mga Paunang Direktiba at Paunang Pagpaplano ng Pangangalaga"

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Dr. Heather Veeder

Heather Veeder, MD

Regional Medical Director - Central Region, VITAS Healthcare

Si Heather Veeder, MD, ay Regional Medical Director para sa VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care sa bansa. Pinapangasiwaan ni Dr. Veeder ang medikal na pangangalaga at paggamot ng mga pasyente ng VITAS sa kanilang mga tahanan, nursing home, assisted living community, inpatient unit, at personal care home sa Texas, Illinois, Wisconsin, Missouri, at Kansas. Kinukunsulta rin niya ang mga attending physician ng mga pasyente, pinapangasiwaan ang mga team physician ng VITAS, ginagabayan ang staff, at nagsisilbing resource sa mga practicing physician at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga benepisyo ng hospice at palliative care para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya.

Bago naging bahagi ng VITAS, si Dr. Veeder ay may Hospice at Palliative Medicine na Fellowship sa UT Health San Antonio. Bago iyon, nagsilbi siya bilang doktor sa isang Access MD Urgent Care Center sa Dayton, Ohio.

Nakatapos si Dr. Veeder ng Bachelor's Degree at Master's Degree sa Music mula sa Wright State University sa Dayton, Ohio. Mayroon siyang Doctor of Musical Arts Degree mula sa University of Oklahoma. Mayroon siyang Medical Degree mula sa Wright State University. Natapos ni Dr. Veeder ang kanyang residency sa Family Medicine sa Wright State University sa Dayton, Ohio. Siya ay miyembro ng American Academy of Hospice and Palliative Medicine, American Academy of Family Physicians, Texas Academy of Family Physicians at Gold Humanism Society. Mayroon din siyang certificate sa Basic Life Support for Healthcare Providers (CPR at AED) at Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS).