Isang closeup ng mga kamay ng dalawang tao, at bawat isa ay may hawak na Bibliya

Ang Aking Pananampalataya, Ang Simbahan, at Ang Advance na Care Planning

Abril 13, 2021

Matuto pa tungkol sa Advance na Care Planning

Tungkol sa Virtual na Symposium na ito

Iniimbitahan ka ng VITAS Healthcare sa Pittsburgh na lumahok sa isang virtual, interactive, at pambansang symposium para sa mga African American na komunidad ng pananampalataya.

Alamin kung paano makipag-ugnayan at ihanda ang mga miyembro ng mga kongregasyon at komunidad tungkol sa pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay tungkol sa end-of-life care.

Ang event na ito ay bahagi ng isang pambansang Advance Care Planning Education Series para sa mga African American na komunidad, at sinusuportahan ito ng John and Wauna Harman Foundation.