Geriatric Training ng End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC)

Tinutugunan ng mga module sa ELNEC-Geriatric Care Course na ito ang mahahalagang aspeto ng end-of-life care at ang tungkulin ng nurse dito. Kasama sa mga module na ito ang:

 1. Palliative Care sa Geriatric Nursing
 2. Pananakit
 3. Pangangasiwa ng Sintomas
 4. Mga Etikal/Legal na Isyu sa Geriatric Care
 5. Mga Kultural na Pagsasaalang-alang sa End-of-Life Care
 6. Pagpanaw, Pangungulila, at Pagdadalamhati
 7. Mga Huling Oras

Kasama rin sa curriculum ng ELNEC-Geriatric Care ang mga ilang karaniwang paksa at tema:

 • Ang mahalagang tungkulin ng Geriatric Care Nurse bilang advocate
 • Ang pamilya bilang unit ng pangangalaga
 • Ang mga natatanging pangangailangan ng mga espesyal na populasyon, gaya ng mga nakakatanda, bata, at walang insurance
 • Mga isyu sa katapusan ng buhay na nakakaapekto sa lahat ng mga sistema ng pangangalaga sa lahat ng setting ng Geriatric-care
 • Mga pinansyal na isyung nakakaapekto sa end-of-life care
 • End-of-Life/Palliative care at ang tungkulin nito nang higit sa cancer; mahalaga ito sa lahat ng karamdamang nakakamatay at sa mga kaso ng biglaang pagkamatay

Makakakuha ka ng:

 • 6 Oras na CE certificate para sa mga kalahok na mananatili sa buong kurso na iyon
 • Isang ELNEC certificate para sa mga kalahok na mananatili sa buong panahong iyon

Mag-register para sa training na ito

Gaganapin ang training na ito sa Sabado, Marso 20, 2021, mula 9 am hanggang 3:45 pm ET.

Tungkol sa Curriculum ng ELNEC-Geriatric Care

Ang mga nurse ay may kinalaman sa lahat ng mga aspeto ng end-of-life care at tinutugunan nila ang maraming mga pangangailangan ng mga indibidwal sa kritikal na panahong ito.

May potensyal ang mga Geriatric Care Nurse na mabawasan nang husto ang distress para sa mga humaharap sa katapusan ng buhay. Mayroon din silang kakayahang maghandog ng suporta para sa maraming pisikal, psychological, social, at ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at pamilya kapag malapit na sa katapusan ng buhay.

Sa indibidwal at kolektibong pananaw, ang mga Geriatric Care Nurse na sinanay sa end-of-life/palliative care ay may natatanging pagkakataon na maapektuhan nang malaki ang kalidad ng pangangalaga ng mga pasyenteng terminally at Geriatricly ill.

Tinutugunan ng curriculum ng ELNEC-Geriatric Care​​​​​​​ ang mga espesyal na pangangailangan ng mga pasyenteng nasa katapusan ng buhay at ng kanilang mga pamilya sa iba't ibang setting ng Geriatric-care.

Pangunahing layunin ng training program na magbigay ng kasalukuyang impormasyon sa end-of-life care at resource para maisama ang end-of-life na content sa mga setting na ito.

Ang curriculum ng ELNEC-Geriatric Care ay isang pambansang inisyatiba sa edukasyon sa pangangalaga na ibinibigay ng American Association of Colleges of Nursing (AACN) at ng City of Hope.