Critical Care Core Training Program ng End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC) sa Southeast Florida

Tinutugunan ng ELNEC-Critical Care Course na ito ang mga mahahalagang aspeto ng end-of-life care at ang tungkulin ng nurse dito. Kasama sa mga module na ito ang:

 1. Palliative Care sa Kritikal na Pangangalaga
 2. Pananakit
 3. Pangangasiwa ng Sintomas
 4. Mga Etikal/Legal na Isyu sa Kritikal na Pangangalaga
 5. Mga Kultural na Pagsasaalang-alang sa End-of-Life Care
 6. Pagpanaw, Pangungulila, at Pagdadalamhati
 7. Mga Huling Oras

Kasama rin sa curriculum ng ELNEC-Critical Care ang ilang karaniwang paksa at tema:

 • Ang mahalagang tungkulin ng Critical Care Nurse bilang advocate
 • Ang pamilya bilang unit ng pangangalaga
 • Ang mga natatanging pangangailangan ng mga espesyal na populasyon, gaya ng mga nakakatanda, bata, at walang insurance
 • Mga isyu sa katapusan ng buhay na nakakaapekto sa lahat ng mga sistema ng pangangalaga sa lahat ng setting ng kritikal na pangangalaga
 • Mga pinansyal na isyung nakakaapekto sa end-of-life care
 • End-of-Life/Palliative care at ang tungkulin nito nang higit sa cancer; mahalaga ito sa lahat ng karamdamang nakakamatay at sa mga kaso ng biglaang pagkamatay

Makakakuha ka ng:

 • 6 Oras na CE certificate para sa mga kalahok na mananatili sa buong kurso na iyon
 • Isang ELNEC certificate para sa mga kalahok na mananatili sa buong panahong iyon

Mag-register para sa training na ito

Gaganapin ang training na ito sa Sabado, Marso 13, 2021, mula 9 am hanggang 3:45 pm ET.

Tungkol sa Curriculum ng ELNEC-Critical Care

Ang mga nurse ay may kinalaman sa lahat ng mga aspeto ng end-of-life care at tinutugunan nila ang maraming mga pangangailangan ng mga indibidwal sa kritikal na panahong ito.

May potensyal ang mga Critical Care Nurse na mabawasan nang husto ang distress para sa mga humaharap sa katapusan ng buhay. Mayroon din silang kakayahang maghandog ng suporta para sa maraming pisikal, psychological, social, at ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at pamilya kapag malapit na sa katapusan ng buhay.

Sa indibidwal at kolektibong pananaw, ang mga Critical Care Nurse na sinanay sa end-of-life/palliative care ay may natatanging oportunidad na maapektuhan nang malaki ang kalidad ng pangangalaga ng mga pasyenteng terminally at critically ill.

Tinutugunan ng curriculum ng ELNEC-Critical Care​​​​​​​ ang mga espesyal na pangangailangan ng mga pasyenteng nasa katapusan ng buhay at ng kanilang mga pamilya sa iba't ibang mga setting ng kritikal na pangangalaga.

Pangunahing layunin ng training program na magbigay ng kasalukuyang impormasyon sa end-of-life care at resource para maisama ang end-of-life na content sa mga setting na ito.

Ang curriculum ng ELNEC-Critical Care ay isang pambansang inisyatiba sa edukasyon sa pangangalaga na ibinibigay ng American Association of Colleges of Nursing (AACN) at  ng City of Hope.