Nagsusuri sa paghinga ng isang pasyente ang isang nurse na may suot na face mask

Nagha-hire ang VITAS ng mga Nurse sa Dallas

Marso 25, 2021

Matuto pa Tungkol sa Pagtatrabaho para sa VITAS

Tungkol sa In-Person na Job Fair na ito

Ang VITAS Healthcare ay may mga agarang bukas na posisyon sa Dallas, Texas, para sa mga mapagkalingang nurse (RN) para sumali sa aming patient care team.

Dumalo sa aming hiring event, at puwede kang matanggap doon mismo! Para makadalo, dapat ay may suot kang face mask at sumusunod sa mga alituntunin ng social distancing.

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Mga Trabaho ng Nurse sa Dallas

Isang miyembro ng team ng VITAS na naglalakad sa opisina