Isang rosas na nakapatong sa mesa

Pag-alala sa Ating mga Minamahal at Hindi Makakalimutan: Isang Virtual na Memorial Event sa Araw ng mga Puso

Samahan ang VITAS at tayo ay magtitipon para parangalan ang iyong minamahal na asawa, miyembro ng pamilya, o kaibigan na hindi na natin kapiling, pero nananatili pa rin sa ating gunita at alaala sa Araw ng mga Puso.

Gaganapin ang event na ito sa Biyernes, Pebrero 12 nang:

  • 2 pm Eastern
  • 1 pm Central
  • 11 am Pacific

Tampok sa programa ang mahuhusay na mga manunugtog, tagos sa puso at puno ng inspirasyong mga pagbabasa, at panahong nakalaan sa pagbabahagi ng mga iniingatang alaala. Dumalo sa event na ito, nang walang bayad, at ligtas mula sa iyong tahanan sa pamamagitan ng video o phone conferencing.

Mag-register bago sumapit ang Linggo, Pebrero 7. Pagkatapos mag-register, makakatanggap ka ng email na may link at numero ng telepono para ma-access ang event sa pamamagitan ng video o teleconference.

Kung may mga tanong ka tungkol sa pag-register, pakitawagan si Kathy Campbell sa 1.800.953.5855.

Gusto kong dumalo sa event na gaganapin sa ika-12 ng Pebrero