Webinar para sa mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Advanced Lung Disease: Prognostication at ang Tungkulin ng Hospice

Miyerkules, Nobyembre 4 12:00 PM - 1:00 PM Eastern Standard Time

Ang case study ni JR, isang 75 taong gulang na pasyenteng may grabeng chronic obstructive pulmonary disease, ay nagsisilbing gabay sa pagtuklas ng masulong na lung disease at hospice care.

Matututunan ng mga dadalo ang mga sumusunod:

  • Ang iba't ibang uri ng ALD
  • Mga karaniwang kahirapan sa sintomas
  • Epekto ng ALD sa mga pasyente at pamilya
  • Mga salik na nauugnay sa hindi mahusay na prognosis

Tutukuyin ng presenter ang mga alituntunin para sa pagiging karapat-dapat sa hospice dahil sa ALD, ibabalangkas ang iba't ibang mga plano sa hospice care, at itataguyod ang halaga ng advance na care planning sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Advanced Lung Disease: Prognostication at ang Tungkulin ng Hospice"

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Eric Shaban MD

Eric Shaban, MD

Regional Medical Director - Northeast at Midwest, VITAS Healthcare

Si Eric Shaban, MD ay Regional Medical Director para sa VITAS Healthcare. Nakikipagtulungan si Dr. Shaban sa mga klinikal na programa at sumusuporta sa paglaki ng mga programa ng VITAS sa Washington DC, Northern Virginia, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Wisconsin, at Ohio.

Bago sumali sa VITAS noong 2011, natapos ni Dr. Shaban ang isang fellowship sa Hospice and Palliative Medicine sa University of Rochester Medical Center sa Rochester, New York. Noong 2010, natanggap niya ang Michael R. Katz MD Award ng AtlantiCare Regional Medical Center.

Miyembro siya ng American Academy of Hospice and Palliative Medicine at siya ay board certified sa Internal Medicine at sa Hospice and Palliative Medicine.

Mga Nurse at Case Manager

Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Mga Doktor

Logo ng Jointly Accredited Provider

Mahusay na Pagtatapos - Dapat kumpletohin ng mga mag-aaral ang isang evaluation form para makatanggap ng certificate ng pagkumpleto. Dapat kang lumahok sa buong aktibidad dahil walang partial credit na maibibigay. Kung naghahanap ka ng continuing education na credit para sa isang kadalubhasaan na hindi nakalista sa ibaba, responsibilidad mong makipag-ugnayan sa iyong licensing/certification board para matukoy ang pagiging kwalipikado sa kurso para sa iyong kinakailangang licensing/certification.

Mga Doktor - Bilang suporta sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente, plinano at ipinapatupad ng Amedco LLC at VITAS Healthcare ang aktibidad na ito. Ang Amedco LLC ay accredited ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), at American Nurses Credentialing Center (ANCC), para makapagbigay ng continuing education para sa healthcare team. Pahayag sa Pagtatalaga ng Credit - Itinatalaga ng Amedco LLC na ang live na aktibidad na ito ay may maximum na 1.00 na AMA PRA Category 1 na (mga) CreditTM. Ang mga doktor ay dapat lang kumuha ng credit na naaayon sa kanilang paglahok sa aktibidad.