Virtual na Seremonya ng Veterans Day

Sa 2020, ihahatid ng VITAS ang lahat ng mga elemento ng isang tradisyonal na selebrasyon ng Veterans Day-ang mga bandera, ang mga makabayang kanta, mga tahimik na sandali ng pagninilay, at puno ng inspirasyon na mga seremonya ng pagkilala-sa isang virtual na kapaligiran.

Ikinalulugod namin ang indibidwal na tapang ng mga beterano at pinagkukunan namin ng inspirasyon ang kahusayan nilang lahat. Partikular ngayong taon, sa ika-75 anibersaryo ng pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, gusto naming ikaligaya nila ang araw ng pagkilalang nararapat sa kanila sa ligtas na paraan hangga't maaari.

Dahil nagbibigay ang VITAS ng indibidwal na end-of-life care sa aming mga beteranong pasyente, iniimbitahan namin ang iba pa na ipaalam sa mga beterano sa iyong pamilya, komunidad, at pasilidad sa pangangalaga na ipinagpapasalamat mo sila at ang kanilang serbisyo sa ating bansa.

Kung mayroon kang tanong, padalhan kami ng email sa veterans@vitas.com.

Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga natatanging pangangailangan ng mga beterano na dumaranas ng malubhang karamdaman, magagabayan ng VITAS ang mga kalalakihan at kababaihang ito patungo sa isang mas mapayapang huling hantungan. Higit na mahalaga ito para sa mga beteranong nakaranas ng digmaan o iba pang trauma, partikular na kung ang mga hindi natugunang karanasan, alaala, o emosyon ay bumabalik sa nalalapit na katapusan ng buhay.