Webinar para sa mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Pangangalaga sa Dementia sa Katapusan ng Buhay

Miyerkules, Hunyo 3 12:00 PM Eastern

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga nailathalang pag-aaral sa pangangalagang pangkalusugan, ang webinar na ito ay nagbibigay ng kaalaman sa mga propesyonal sa mga salik na napapaloob sa pasyenteng may Alzheimer's at dementia na kwalipikado sa hospice, at kung ano ang pinagkaiba ng dementia sa Alzheimer's disease.

Matututunan din ng mga dadalo ang pinakakaraniwang etiology ng dementia at matutukoy nila ang mga kumplikasyong nauugnay sa isang prognosis na 6 buwan o mas mababa pa.

Susuriin din sa webinar na ito ang halaga ng advance na care planning kasama ang mga CPT code para sa propesyonal na billing.

Makatanggap ng isang oras na continuing education sa pamamagitan ng libreng webinar na ito. Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Magparehistro para sa webinar na ito:

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Henri Nammour MD

Henri Nammour, MD

Regional Medical Director - Central and North Florida, VITAS Healthcare

Si Henri Nammour, MD, ay Regional Medical Director para sa VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care sa bansa. Pinapangasiwaan at pinangungunahan ni Dr. Nammour ang medikal na direksyon para sa VITAS sa Central at North Florida, kasama ang mga lokasyon sa Citrus County at sa Nature Coast, Jacksonville, Lake at Sumter county, Mid-State, Orlando, Pensacola, at Volusia at Flagler county.

Si Dr. Nammour ay board certified sa internal medicine, pulmonary medicine, at hospice at palliative medicine. Mayroon siyang 28 taon na klinikal na karanasan, kasama ang kanyang dating tungkulin bilang medical director sa VITAS sa Volusia/Flagler county, Florida.

Natapos ni Dr. Nammour ang kanyang medical degree sa American University of Beirut Faculty of Medicine sa Lebanon. Nakumpleto niya ang residency sa internal medicine sa Maryland General Hospital sa Baltimore at nakatanggap siya ng fellowship sa pulmonary disease at critical care sa St. Luke's-Roosevelt Hospital Center na kaugnay sa Columbia University sa New York City. Isa siyang aktibong miyembro ng American Academy of Hospice and Palliative Medicine at fellow ng American College of Chest Physicians.

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.