Webinar para sa mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Dementia Malapit sa Katapusan ng Buhay

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga nailathalang pag-aaral sa pangangalagang pangkalusugan, ang webinar na ito ay nagbibigay ng kaalaman sa mga propesyonal sa mga salik na napapaloob sa pasyenteng may Alzheimer's at dementia na kwalipikado sa hospice, at kung ano ang pinagkaiba ng dementia sa Alzheimer's disease.

Matututunan din ng mga dadalo ang pinakakaraniwang etiology ng dementia at matutukoy nila ang mga kumplikasyong nauugnay sa isang prognosis na 6 buwan o mas mababa pa.

Susuriin din sa webinar na ito ang halaga ng advance na care planning kasama ang mga CPT code para sa propesyonal na billing.

Makatanggap ng isang oras na continuing education sa pamamagitan ng libreng webinar na ito. Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.