Webinar para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan: Mga Advance na Directive at Advance na Care Planning

Miyerkules, Abril 15 12:00 PM Eastern

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Habang nagbabago ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng US para matugunan ang mga pangangailangan ng populasyon ng matatanda, tinatanggap na ngayon ng mga doktor at healthcare providers ang mga pakinabang na inihahandog ng advance na care planning (ACP) sa pamamagitan ng pagsasama ng mga kagustuhan sa katapusan ng buhay at mataas na kalidad na pangangalaga.

Layunin ng webinar na ito ang mga sumusunod:

  • Suriin ang kasaysayan at kontemporaryong paglalapat ng mga advance na directive
  • Nagbabalangkas ng iba't ibang uri ng mga advance na directive
  • Nagbibigay ng mga praktikal na payo para sa pagsisimula ng mga kinakailangang pakikipag-usap sa mga pasyente at kanilang mga pamilya/tagapangalaga
  • Magbigay ng mga detalye tungkol sa pag-reimburse ng ACP
  • Balangkasin ang kahalagahan ng ACP para sa mga survey ng Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS) at iba pang sukatan sa kalidad

Matututunan ng mga kalahok ang iba't ibang uri ng mga advance na directive, mga salik na dapat isaalang-alang, at praktikal na payo para sa pagsisimula ng mga kinakailangang pakikipag-usap sa mga pasyente at sa kanilang pamilya/tagapangalaga.

Makatanggap ng isang oras na continuing education sa pamamagitan ng libreng webinar na ito. Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Magparehistro para sa webinar na ito:

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Dr. Heather Veeder

Heather Veeder, MD

Regional Medical Director - Central Region, VITAS Healthcare

Si Heather Veeder, MD, ay Regional Medical Director para sa VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care sa bansa. Pinapangasiwaan ni Dr. Veeder ang medikal na pangangalaga at paggamot ng mga pasyente ng VITAS sa kanilang mga tahanan, nursing home, assisted living community, inpatient unit, at personal care home sa Texas, Illinois, Wisconsin, Missouri, at Kansas. Kinukunsulta rin niya ang mga attending physician ng mga pasyente, pinapangasiwaan ang mga team physician ng VITAS, ginagabayan ang staff, at nagsisilbing resource sa mga practicing physician at iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga benepisyo ng hospice at palliative care para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya.

Prior to joining VITAS, Dr. Veeder held a Hospice and Palliative Medicine Fellowship at UT Health San Antonio. Bago iyon, nagsilbi siya bilang doktor sa isang Access MD Urgent Care Center sa Dayton, Ohio.

Nakatapos si Dr. Veeder ng Bachelor's Degree at Master's Degree sa Music mula sa Wright State University sa Dayton, Ohio. Mayroon siyang Doctor of Musical Arts Degree mula sa University of Oklahoma. Mayroon siyang Medical Degree mula sa Wright State University. Natapos ni Dr. Veeder ang kanyang residency sa Family Medicine sa Wright State University sa Dayton, Ohio. Siya ay miyembro ng American Academy of Hospice and Palliative Medicine, American Academy of Family Physicians, Texas Academy of Family Physicians at Gold Humanism Society. Mayroon din siyang certificate sa Basic Life Support for Healthcare Providers (CPR at AED) at Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS).

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.