Naghahatid ng Serbisyo sa Florida Mula 1978

Itinatag ang VITAS Healthcare sa Florida at nakapaghatid na ito ng mataas na kalidad ng hospice care sa mga residente ng Florida sa loob ng mahigit 40 taon.

Itinatag noong 1978 bilang Hospice Care Inc., isa ang VITAS sa mga unang hospice ng bansa. Nagsimula ang aming kwento noong 1976, kung kailan sina Hugh A. Westbrook, isang ordained United Methodist minister, at Esther T. Colliflower, isang registered nurse, ay nagkakilala habang nagtuturo sa Miami-Dade Community College. Nakapansin sila ng kakulangan sa pagtrato sa mga taong may terminal illness.

Apat na dekada mula noon, natutunan naming ang pangangailangan ng mga pasyente ay iba't iba sa mga estado, at ang aming hospice services ay natatanging idinisenyo para sa bawat pinagseserbisyuhang lugar at rehiyon.

Ipinagmamalakit ng mga matagal ng empleyado ng VITAS ang dati pa at tuluy-tuloy na dedikasyon ng kumpanya sa mga pasyente nito at sa kanilang pamilya, sa mga empleyado nito at sa pag-unlad ng hospice care at paglawak ng serbisyo nito para sa lahat ng mga Amerikano.

Isang Nirerespetong Hospice Care Provider Sa Buong Florida

Natutugunan ng VITAS ang 80% ng populasyon ng estado, sa pamamagitan ng hospice services na ibinibigay sa 40 sa 67 county ng Florida, mula sa Keys hanggang sa Northern Florida at hanggang sa Pensacola. 

Hanggang Setyembre 2019, makikita sa mga istatistika ng VITAS ang sumusunod:

 • 32,445 kabuuang pasyente, para sa average na arawang census na 9,931 (Ang kabuuang pasyente sa 2018 ay 36,033)
 • 2.7 milyong araw ng pangangalaga
 • 5,826 empleyado sa Florida, kasama ang:
  • 241 doktor, kung saan 25 sila ay board certified sa hospice at palliative medicine
  • 2,473 nurse
  • 1,570 hospice aide
  • 170 social worker
  • 169 mga chaplain
  • 906 aktibong volunteer na naglaan ng 119,796 oras ng pagboboluntaryo
 • $5.73 milyon sa charity care

Sa mga empleyado, 886 puno ng dedikasyong personnel ang nagbibigay ng Intensive Comfort Care®, na nakatakda sa mga pansamantalang shift ng 8 hanggang 24 oras ng pangangalaga sa bedside, kapag medikal na kinakailangan, para malutas ang mga krisis ng pasyente sa bahay at maiwasan ang readmission sa ospital o emergency department.

Mapa na nagpapakita ng lahat ng county na pinagseserbisyuhan ng VITAS sa Florida

Nagbibigay ng serbisyo ang VITAS sa mga county na naka-shade ng purple.

Matagumpay na nagsimula ang VITAS ng mga bagong ​​​​​​programa para sa hospice sa mga county sa Florida kung saan malakas ang presensya ng mga dati nang hospice provider. Paulit-ulit na pinasok ng VITAS ang mga market sa Florida, mabilis nitong nakuha ang kumpiyansa at suporta ng komunidad, at pinahusay nito ang access sa mahahalagang hospice services para sa lahat ng residente.

Ang aming karanasan sa Florida at pambansang pangunguna ay nagbibigay-daan sa VITAS na magbigay ng pangangalagang mas mahusay sa mga kinakailangan ng regulasyon, para matugunan ang mga pangangailangan ng pasyente, at para maiangkop ang mga programa para sa partikular na populasyon. Sa Florida, ang VITAS ay:

 • Naghatid ng grief at loss counseling, mga memorial service, at iba pang serbisyong pansuporta para sa mga pamilya, mahal sa buhay, at buong komunidad na apektado ng trahedya o natural na sakuna
 • Nagparami ng staff para matugunan ang mga seasonal peak sa mga pangangailangan ng pasyente sa mga buwan ng taglamig. Ang VITAS ay eksperto rin sa pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng pamilya na nakatira sa labas ng Florida.
 • Pumasok sa mga partnership sa mga unibersidad at kolehiyo para makapagbigay ng end-of-life care curricula sa mga mag-aaral at bagong graduate sa pangangalagang pangkalusugan
 • Naging miyembro na may mahusay na katayuan at madalas na katawanin sa Board of Directors ng Florida Hospice and Palliative Care Association mula ng pagkakatatag nito noong 1982

Pinagmamalaki Naming Gumawa ng Pagbabago

Nakatayo ang team sa likod ni Roy habang hawak niya si Colin, isang gray na lalaking kabayo, sa isang kwadra

Lumaki ang pasyente ng VITAS na si Roy kasama ang mga kabayo, kaya nag-schedule ang kanyang team sa pag-aalaga sa Palm Beach ng pagbisita, ang kanyang unang pagbisita pagkatapos ng 53 taon.

Sa VITAS, kami ay nagkakaroon ng kahulugan sa pamamagitan ng mga pangangailangan ng pasyente at pamilyang pinagseserbisyuhan namin. Ang bawat isa sa libu-libong pasyente at pamilyang pinagseserbisyuhan namin ay may naituro sa amin tungkol sa maingat na pag-aalaga. Habang nakikiangkop kami sa pabagu-bagong paraan ng pangangalaga, ginagabayan kami ng aming VITAS Values sa lahat ng oras.

Ipinagmamalaki naming makatulong sa mga pasyente na malaman ang mga end-of-life na kagustuhan sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung minsan, posibleng ang ibig sabihin nito ay pagbalik at pag-alala sa pagmamahal sa mga hayop mula sa kanilang kabataan. Para sa iba, isa itong huling fishing trip o pagbisita sa beach.

Tinutugunan namin ang mga natatanging pangangailangan ng mga beterano para matiyak na ang mga naglingkod sa ating bansa ay nakakatanggap ng de-kalidad na pangangalaga sa katapusan ng buhay.

Habang nangungulila ang mga pamilya, nag-aalok ang VITAS ng comfort at tumutulong sa kanila na makayanan ang kanilang pangungulila.

Sinusuportahan namin ang susunod na henerasyon ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng mga scholarship at grant

 

Pagtugon sa Mga Natural na Sakuna

Sa paglilingkod nito sa Florida sa loob ng 40 taon, nauunawaan ng VITAS ang kahalagahan ng pagsasama ng pagpaplano sa sakuna sa lahat ng mga pagpapatakbo nito.

"Sa pamamagitan ng paggamit sa aming mahuhusay na mapagkukunan at kasanayan, malalampasan ng VITAS ang anumang hamon."Nick Westfall, CEO ng VITAS

Hinaharap ng mga empleyado ng VITAS ang mga hamon at pagkasalanta dahil sa mga natural na sakuna nang may parehong propesyonalismo kung saan makapagbigay sila ng kakalmahan at dignidad sa mga pasyente at miyembro ng pamilya na humaharap sa pagkaligalig at pag-aalala sa isang life-limiting na diagnosis.   

Bilang isang pambansang kumpanya na may mga pagpapatakbo sa 14 estado at sa District of Columbia, magagawa ng VITAS na magpalit ng posisyon at maglipat ng mga miyembro ng staff mula sa ibang programa at estado para sa mga natural na sakuna at emergency, sa pamamagitan ng kakayahang magsagawa, mag-host, at maglagay ng staff sa mga pangunahing aktibidad sa labas ng Florida (hal., teknolohiya, IT, mga komunikasyon) para sa mga komunidad o lugar na apektado ng pagkawala ng kuryente o signal ng telepono. 

Halimbawa, noong Hurricane Irma sa 2017, pansamantalang lumipat sa mga opisina sa Cincinnati ang ilang miyembro ng VITAS Telecare team sa Miami, para ipagpatuloy ang pagbibigay ng live na klinikal na suporta hangga't hindi napapanumbalik ang kuryente at signal ng telepono sa mga apektadong lugar.

Panoorin ang video na ito para makita kung paano tumugon ang VITAS nang may pagmamahal at pagkalinga sa pagtulong sa mga pasyente at katrabaho sa panahon ng bagyong sumalanta sa Texas at Florida noong Setyembre 2017.

Bago, sa oras, at pagkatapos ng Hurricane Dorian noong 2019, nagsagawa ang VITAS emergency preparedness team ng 22 national conference call sa pitong araw na bagyo-minimum ng tatlong tawag sa bawat araw-na nauugnay sa 116 kalahok sa lahat ng antas ng kumpanya para sa mga regular na update sa mga paghahanda sa emergency, pagtataya ng lagay ng panahon, at agarang pangangailangan.

Nag-imbak ang VITAS ng supply ng tubig at gamot sa labas ng dinaanan ng bagyo para sa mabilis na paghahatid pagkatapos ng bagyo, na nagbigay sa mga pasyenteng nasa bahay ng dalawang linggo supply ng mga gamot at kagamitan, nagreserba ng 6,000 galon ng gasolina para sa mga generator at sasakyan ng empleyado, at naglagay ng mga generator sa mga opisinang nasa peligro.

Namumukod-tangi ang VITAS sa pangangalaga sa panahon ng krisis at kapayapaan. Alamin kung paano.

Pagkatapos ng admission sa VITAS, itinatalaga ang bawat pasyente sa isang emergency priority level. Sa isang emergency, nagiging mas mahaba ang oras ng trabaho ng mga care team para mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa mga pasyente/pamilya at makapagpanatili ng mga detalyadong log para sa bawat pasyenteng nasa daraan ng bagyo para matukoy ang sumusunod:

 • Kung sila ay dapat i-evacuate
 • Ang kanilang magiging lokasyon at impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa oras ng bagyo
 • Kung mayroon silang medikal na kagamitang kailangan ng serbisyo
 • Kung mayroon silang sapat na pagkain, gamot, at mga supply hanggang matapos ang bagyo

Kapag kinakailangan, ang mga pasyente sa mga evacuation zone ay inililipat sa mga inpatient hospice unit ng VITAS o sa iba pang pasilidad sa pangangalaga para matiyak ang patuloy na pangangalaga, habang ang aming 24/7 Telecare staff ay nagpapanatili ng pakikipag-ugnayan sa telepono sa mga pasyenteng nasa bahay at kanilang pamilya sa mga kaganapang ito para matiyak na ligtas sila.

"Ipinapaliwanag ng ipinakitang antas ng dedikasyon at pagkalinga ng aming VITAS team sa oras ng mga nakakasalantang bagyong ito ang dahilan kung bakit VITAS ang nangunguna sa bansa na provider ng end-of-life care," ayon kay Nick Westfall, VITAS CEO. "Mababatid ito sa tulong ng VITAS staff sa buong bansa, na nagtalaga ng maraming tauhan para matiyak ang patuloy na pagpapatakbo nito: Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mahuhusay na mapagkukunan at kasanayan, malalampasan ng VITAS ang anumang hamon."