Peggy Pettit

Executive Vice President

Si Peggy Pettit ay Executive Vice President ng VITAS® Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care sa bansa. Para sa papel na ginagampanan niya, ginagamit niya ang kanyang mahigit na 35 taong karanasan sa pangangasiwa ng hospice at nursing.

Peggy Pettit

Naging bahagi si Peggy ng VITAS noong 1983 bilang isang registered nurse Broward County program sa Florida, kung saan mabilis niyang napataas ang kanyang posisyon sa paglilingkod bilang nurse, team manager, patient care administrator at general manager.

Sa kalagitnaan ng 1990s, naglingkod si Peggy bilang Vice President para sa lahat ng programa ng VITAS sa California. Sa pagbalik niya sa Miami noong 1998, naglingkod siya bilang pinakaunang Vice President ng kumpanya para sa mga serbisyo sa pasyente at pamilya.

Na-promote siya sa pagiging Executive Vice President at Chief Operating Officer noong 2002-at hinawakan niya ang posisyong ito hanggang 2011 nang mahirang siya sa kasalukuyan niyang posisyon.

Si Peggy ay nakilala bilang isang advocate o tagapagsulong ng kapakanan ng mga pasyente at pamilya nila, at bilang mentor o guro sa VITAS para sa mga manager, nurse at iba pang clinician ng mga  interdisciplinary team ng hospice. Gamit ang kanyang karanasan sa pagbibigay at pangangasiwa ng pangangalaga sa mga pasyente na may HIV/AIDS sa South Florida noong 1980s, tumulong si Peggy na hubugin ang initial response ng VITAS sa epidemya ng AIDS na tumama sa mga adulto at bata sa sub-Saharan Africa sa pamamagitan ng paglilingkod sa founding board ng  Foundation for Hospices in Sub-Saharan Africa (FHSSA).

Para sa kasalukuyang papel na ginagampanan niya, si Peggy ay kasama sa pagtatayo at pagpapatatag ng mga mahahalagang relasyon sa mga organisasyon sa bansa katulad ng National Black Nurses Association (NBNA), kung saan siya ay isang corporate director, at ang End-of-Life Nursing Education Consortium (ELNEC), kung saan naglilingkod siya bilang certified trainer sa  nursing education, palliative care at end-of-life care.

Si Peggy ay Chair Emeritus at Board Member ng Community Healthcare Accreditation Partner (CHAPS), at naglingkod din siya sa mga Board ng Florida Hospice and Palliative Care Association, National Alliance for Grieving Children at bilang trustee sa Florida Council on Aging.

Bukod sa pagiging certified healthcare compliance professional, miyembro rin siya ng National Hospice and Palliative Care Organization, Hospice and Palliative Nurses Association, Florida Nurses Association, American Organization of Nurse Executives, Women Business Leaders, Greater Fort Lauderdale NBNA at ng International Association for Hospice and Palliative Care.

Noong 2018, tumanggap si Peggy ng Innovator of Hospice Award mula sa National Hospice Foundation. Kabilang sa kanyang mga achievements sa 2017 ay ang recognition o pagkilala mula sa Kongreso para sa "napakahusay at walang katumbas na serbisyo sa komunidad," at ang recognition mula sa Chi Eta Phi para sa pagsuporta niya sa mga nurse, at ang National Black Nurses Association Award for Foundational Key to Success. Tumanggap siya ng VITAS Healthcare Award for Excellence noong 2011.

Si Peggy ay nagtapos ng Associate of Science Degree in Nursing sa Broward Community College.